Przykłady użycia

Identyfikacja – Każdy uczestnik otrzymuje unikalny elektroniczny identyfikator w dowolnej formie (jednorazowa opaska, karta, brelok). Identyfikator ma za zadanie identyfikować i lokalizować użytkownika w określonych strefach. Elementem identyfikującym może być także własne urządzenie wykorzystujące jedną z wielu technologii. Korzystamy z RFID, Bluetooth, BLE, NFC, WIFI.

Interaktywne punkty ich rola jest definiowana przez Ciebie, a rozmieszczone są w dowolnym miejscu na wydarzeniu. Mogą mieć dowolne kształty i przeznaczenie od informacyjnych kiosków samoobsługowych, przenośnych tabletów zbierających elektroniczne podpisy itp. Uczestnicy mogą przyłożyć swoje identyfikatory w celu automatycznego przekazaniu swoich danych i otrzymaniu materiałów reklamowych od wystawców lub sponsorów.

Mapa Cieplna - rejestrujemy ruch pieszy w danej strefie oraz ilustrujemy obszary, które są najczęściej odwiedzane przez uczestników. Dzięki temu można poznać zachowania oraz zainteresowania uczestników wydarzenia.

Zliczanie osób – Precyzyjnie zliczamy liczbę osób wchodzących i wychodzących z danej strefy. Dodatkowo w przypadku przekazania indywidualnych identyfikatorów jesteśmy w stanie także określić kto, kiedy i ile czasu przebywał w danej strefie.

Używamy zaawansowanej analizy obrazu i dźwięku – pozwalającej na:

  • Detekcja twarzy: Tworzymy bazę zdjęć twarzy osób, które wchodzą w daną strefę.
  • Wykrycie większych obiektów np. samochody w strefie w których nie powinny przejeżdżać.
  • Wykrycie przekroczenia przez uczestnika wirtualnej linii, lub zdefiniowanego obszaru.
  • Wykrycie ruchu w złym kierunku.
  • Zarejestrowanie wyjątku audio poprzez analizę w czasie rzeczywistym sygnału audio. Pozwala to na wykrycie nagłych wzrostów poziomu dźwięku co może być objawem wykrycia paniki, strzałów, alarmów, zbicia szkła. Wykrywamy także nagły spadek poziomu dźwięku co może być objawem popsucia się sprzętu nagłaśniającego w danej strefie.

Raportowanie i przekazywanie "leadów" - Dzięki skorzystaniu z naszych rozwiązań mają Państwo dostęp do narzędzi ułatwiających planowanie i monitorowanie wydarzenia, ale co najważniejsze dostęp do danych o potencjalnych klientach tzw. Leadach. Potencjalni klienci poprzez swoje zbliżenie swoich identyfikatorów mogą bezpośrednio zakupić Państwa towary lub usługi, zapisać się na materiały dodatkowe lub na dodatkowe spotkanie. Nasze urządzenia pozwalają zidentyfikować także osoby, które spędzając dużo czasu w określonej strefie więc należą do grupy docelowej produktu czy usługi. Bez identyfikatorów jesteśmy w stanie określić, którą strefą zainteresowało najwięcej osób co daje informację zwrotną, które towary wzbudzają największe zainteresowanie.